X
GO

Štítná žláza hraje zcela zásadní roli ve vývoji vašeho dítěte

Hormony štítné žlázy mají určující a nenahraditelnou roli ve vývoji mozkové tkáně před narozením (prenatálně) zhruba do konce třetího roku života. Jejich nedostatek nebo nedostatek jodu (hypotyreóza) vede k nevratnému poškození mozkové tkáně vyjádřenému klinicky mentální retardací.

Hormony štítné žlázy se podílejí nejen na činnosti většiny našich buněk, ale ovlivňují činnost i jiných hormonů a systémů. Význam působení hormonů štítné žlázy na jednotlivé orgány je časově vázaný. Například novorozenci, kteří se narodili s poruchou funkce štítné žlázy, mají vysoké riziko nenapravitelného poškození mozkové tkáně, pokud není včas zahájena léčba. Naproti tomu u dětí starších 3 let, kde vývoj většiny mozkové tkáně závislé na hormonech štítné žlázy je již dokončen, je charakterizován zpomalením růstu a kostního zrání, ale mentální funkce zásadně narušeny nejsou.

Význam štítné žlázy pro děti po narození

Vojta

r. 1996, 2700 g, 49 cm

Vojta se narodil v roce 1996 zdravým rodičům. Porod proběhl v termínu, vážil 2700 g, měřil 49 cm. Třetí den po narození mu byla stejně jako ostatním dětem na novorozeneckém oddělení odebrána krev z patičky na screening vrozené hypotyreózy. Pátý den po narození, ještě před propuštěním do domácí péče, se rodiče dozvěděli, že Vojta má vrozenou poruchu štítné žlázy a bude muset celý život užívat hormony štítné žlázy. Zpočátku byli zděšeni, ale když se jim vysvětlila podstata onemocnění a bylo jim zdůrazněno, že to jsou právě oni, kteří mohou zajistit malému Vojtovi zcela normální vývoj, jak tělesný, tak duševní, pravidelným podáváním léků, diagnózu přijali. Dnes je Vojta studentem střední školy, nemá žádné potíže, sportuje a užívá denně léky.1

Hypotyreoza

Novorozenec, který si nedrží tělesnou teplotu, je prochladlý i při řádném oblečení, má dlouhodobě trvající novorozeneckou žloutenku, je chabý, málo křičí, špatně saje a je výrazně spavý, musí vzbudit podezření na vrozenou hypotyreózu.

Nejcitlivějším ukazatelem hypotyreózy u dětí po 3. roce věku je tělesný růst.

Hubené, hyperaktivní, emočně labilní dítě, které se zhoršilo ve škole z důvodu poruchy soustředění, by mělo být vyšetřeno pro podezření na hyperfunkci štítné žlázy.
Zvláště pak pokud hubne nebo nepřibírá na váze při velmi dobré chuti k jídlu.

Hypertyreoza

Význam hormonů štítné žlázy (nejen) u dětí

U plodu (prenatální vývoj) hormony štítné žlázy ovlivňují:

 • Klíčová role hormonů štítné žlázy ve zrání centrálního nervového systému je jednoznačně prokázána.
 • Hormony štítné žlázy mají určující a nenahraditelnou roli ve vývoji mozkové tkáně před narozením (prenatálně) zhruba do konce třetího roku života. Jejich nedostatek nebo nedostatek jodu (hypotyreóza) vede k nevratnému poškození mozkové tkáně vyjádřenému klinicky mentální retardací.

U dítěte (postnatální vývoj) hormony štítné žlázy ovlivňují:

 • Růst ovlivňují hormony štítné žlázy až po narození. Ačkoliv tělesný růst plodu není přímo závislý na hormonech štítné žlázy, její funkce ovlivňuje kostní zrání (osifikaci) a uzávěr fontanel (fontanela – lupínek, místo na hlavičce, kde nehmatáme žádnou kost, jen kůži a pod ní mozkové obaly). Fontanela je přední, většinou velikosti 3 × 3 cm, a zaniká v 18 měsících, zadní fontanela má rozměry 0,5 × 0,5 cm a zaniká do 3 měsíců po narození. Padesát procent dětí se závažnou vrozenou hypotyreózou má opožděné kostní zrání a široce otevřenou zadní fontanelu
 • Bezprostředně po narození je nutné chránit novorozence proti ztrátám tepla (umístit na vyhřívané lůžko, nesprchovat). Prenatálně není plod zodpovědný za kontrolu vlastní termoregulace (v mateřském lůně je teplota 37 stupňů Celsia) Po narození se stává regulace tělesné teploty hlavním požadavkem adaptačních mechanismů Novorozenec, stejně jako zimní spáči (hybernanti), je vybaven hnědým tukem, který je umístěn mezi lopatkami a podél velkých cév. Hnědý tuk umožňuje přeměnu uvolněné energie na teplo a na tomto procesu se podílejí hormony štítné žlázy.

U všech věkových kategorií mají hormony štítné žlázy:

 • Vliv na metabolismus (výměna látková), vliv na spotřebu kyslíku a tvorbu tepla (při hypertyreóze se tělesná teplota zvyšuje, při hypotyreóze je zimomřivost). Hormony štítné žlázy významně ovlivňují metabolismus tuků, cukrů i bílkovin. Zvyšují energetický výdej (energie se neukládá, ale ztrácí se ve formě tepla). Nadbytek hormonů štítné žlázy se často projeví výrazným váhovým úbytkem.
 • U hypotyreózy se činnost srdce zpomaluje, u hypertyreózy se zrychluje a může dojít až k poruše srdečního rytmu. Snížená funkce štítné žlázy zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi.
 • Štítná žláza také ovlivňuje krvetvorbu.
 • Při hypertyreóze je svalová únava a slabost, u hypotyreózy jsou svaly ztuhlé, relexy jsou zpomalené.
 • Bledá suchá kůže se objevuje u hypotyreózy, vlhká u hypertyreózy.
 • Hormony štítné žlázy zrychlují střevní pasáž, u hypotyreózy je přítomna zácpa.
 • Špatná funkce štítné žlázy vede k poruchám menstruačního cyklu a může být příčinou neplodnosti.
 • U hypotyreózy je zhoršená koncentrace, výbavnost, ztráta zájmů, zapomínání, u hypertyreózy je zvýšená psychická aktivita, duševní neklid.

1VÁVROVÁ, Helena. Poruchy štítné žlázy u dětí: od kolébky až po dospělost. Praha: Mladá fronta, 2012. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-2655-0.