X
GO

Význam štítné žlázy pro vývoj dítěte po narození

Význam štítné žlázy pro děti po narození

Váha štítné žlázy při narození je 1 - 2 g. Pak se zvyšuje zhruba o 1 gram ročně do 15 let, kdy dosahuje velikosti dospělých. Obecně velikost laloku štítné žlázy je srovnatelná s velikostí koncového článku palce dítěte.

Důležité změny po narození:

 • Po narození končí protekce mateřské štítné žlázy
 • Regulace tělesné teploty je hlavním úkolem po porodu. Vystavení chladu spustí u novorozence mechanismy zvyšující tvorbu hormonů štítné žlázy. Dochází k přechodnému stavu zvýšené produkce hormonů štítné žlázy. Během dalších dnů života se štítná žláza novorozence dostává do stavu, který nazýváme eufunkce (eutyreóza), tzn normální funkce.
 • V případě zjištěné hypotyreózy je potřeba léčebnou dávku hormonů štítné žlázy nasadit ihned. Každé prodlení v terapii bezprostředně po narození má dopad na neuropsychický vývoj, po 3. roce věku pak na růst a tělesné zrání. Léčebnou dávku označujeme jako substituční (substituce znamená náhrada něčeho, co chybí).
  • K zajištění normálního intelektuálního vývoje, kostního zrání, růstu a normální hladiny regulačních hormonů je nutné podávat vysoké substituční dávky hormonů štítné žlázy. Rodiče by měli vědět, že relativně vysoká substituční dávka hormonů štítné žlázy je pro vývoj jejich dítěte nezbytná a s věkem se bude snižovat (potřeba substituční dávky hormonů štítné žlázy na kilogram tělesné hmotnosti a den je nejvyšší v novorozeneckém věku (vysoký metabolický obrat u novorozence)).

Hormony štítné žlázy ovlivňují

u dětí (postnatální vývoj)

 • Růst ovlivňují hormony štítné žlázy až po narození. Ačkoliv tělesný růst plodu není přímo závislý na hormonech štítné žlázy, její funkce ovlivňuje kostní zrání (osifikaci) a uzávěr fontanel (fontanela – lupínek, místo na hlavičce, kde nehmatáme žádnou kost, jen kůži a pod ní mozkové obaly). Fontanela je přední, většinou velikosti 3 × 3 cm, a zaniká v 18 měsících, zadní fontanela má rozměry 0,5 × 0,5 cm a zaniká do 3 měsíců po narození. Padesát procent dětí se závažnou vrozenou hypotyreózou má opožděné kostní zrání a široce otevřenou zadní fontanelu.
 • Bezprostředně po narození je nutné chránit novorozence proti ztrátám tepla (umístit na vyhřívané lůžko, nesprchovat). Prenatálně není plod zodpovědný za kontrolu vlastní termoregulace (v mateřském lůně je teplota 37 stupňů Celsia). Po narození se stává regulace tělesné teploty hlavním požadavkem adaptačních mechanismů. Novorozenec je vybaven hnědým tukem, který je umístěn mezi lopatkami a podél velkých cév. Hnědý tuk umožňuje přeměnu uvolněné energie na teplo a na tomto procesu se podílejí hormony štítné žlázy.

u všech věkových kategorií

 • Vliv na metabolismus (výměna látková), vliv na spotřebu kyslíku a tvorbu tepla (při hypertyreóze se tělesná teplota zvyšuje, při hypotyreóze je zimomřivost). Hormony štítné žlázy významně ovlivňují metabolismus tuků, cukrů i bílkovin. Zvyšují energetický výdej (energie se neukládá, ale ztrácí se ve formě tepla). Nadbytek hormonů štítné žlázy se často projeví výrazným váhovým úbytkem.
 • U hypotyreózy se činnost srdce zpomaluje, u hypertyreózy se zrychluje a může dojít až k poruše srdečního rytmu. Snížená funkce štítné žlázy zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi.
 • Štítná žláza také ovlivňuje krvetvorbu.
 • Při hypertyreóze je svalová únava a slabost, u hypotyreózy jsou svaly ztuhlé, reflexy jsou zpomalené.
 • Bledá suchá kůže se objevuje u hypotyreózy, vlhká u hypertyreózy.
 • Hormony štítné žlázy zrychlují střevní pasáž, u hypotyreózy je přítomna zácpa.
 • Špatná funkce štítné žlázy vede k poruchám menstruačního cyklu a může být příčinou neplodnosti.
 • U hypotyreózy je zhoršená koncentrace, výbavnost, ztráta zájmů, zapomínání, u hypertyreózy je zvýšená psychická aktivita, duševní neklid.