X
GO

Štítná žláza ovlivňuje již vývoj zárodku

Vývoj zárodku je fascinující. Na začátku jsou dvě osamělé buňky, spermie a vajíčko, začíná nový život a zhruba po 280 dnech přichází na svět nový jedinec. Ale toto relativně krátké období může být narušeno vlivy, které vedou k poruše vývoje jedince. Abychom odstranili škodlivé vlivy, musíme vědět, jak vývoj zárodku, embryogeneze, probíhá.

Předpokladem normální funkce štítné žlázy je její správný základ, sestup a tvar. Chyby vyplývající ze špatného vývoje štítné žlázy, ať už se jedná o poruchy sestupu, či anatomického utváření štítné žlázy, se objevují během prvních 60 dnů vývoje zárodku. Jsou nejkritičtější fází vývoje jedné z největších žláz s vnitřní sekrecí v našem těle.

Obecně lze říct, že hladiny hormonů štítné žlázy u plodu jsou v první polovině těhotenství nízké. Během této periody je plod zcela závislý na mateřských hormonech štítné žlázy, jejichž dodávání řídí placenta. Ve druhé polovině těhotenství dozrávají plodu regulační funkce podvěsku mozkového a jemu nadřazených center. Zvláštností dětského věku je, že hormony štítné žlázy hrají kritickou roli ve zrání řady orgánů a tento program dozrávání je přísně kontrolován. Zatímco vývoj mozku a nervových struktur časově významně předbíhá vývoj štítné žlázy a začíná již kolem 5. týdne těhotenství, sekrece hormonů štítné žlázy se objevuje teprve kolem 12. týdne těhotenství a zralé funkce dosahuje během 1. – 2. měsíce po narození. To signalizuje klíčovou roli matky během první poloviny těhotenství a nezbytnost hormonů štítné žlázy pro správné formování mozkových struktur jak prenatálně, tak postnatálně.

Proč má matka výjimečné postavení v ochraně vývoje plodu?

 • Hormony štítné žlázy jsou nezbytné k vývoji mozku a mozkových struktur, kostního a plicního systému před narozením.
 • Vývoj mozku a mozkových struktur časově předbíhá vývoj funkce štítné žlázy.
 • Štítná žláza je jediným zdrojem hormonů štítné žlázy.
 • Bez dostupnosti jodu neproběhne žádná tvorba hormonů štítné žlázy. Funkce štítné žlázy závisí na přiměřeném přísunu jodu.
 • Mateřské hormony štítné žlázy hrají kritickou roli v ochraně plodu před nedostatkem hormonů štítné žlázy, především v první polovině těhotenství.
 • V podmínkách nedostatku hormonů štítné žlázy se zvyšuje placentární transport jak hormonů štítné žlázy, tak i jodu.
 • Mateřská tvorba hormonů štítné žlázy se zvyšuje v těhotenství o 30–50 %.

Význam hormonů štítné žlázy

U plodu hormony štítné žlázy ovlivňují:

 • Klíčová role hormonů štítné žlázy ve zrání centrálního nervového systému je jednoznačně prokázána.
 • Hormony štítné žlázy mají určující a nenahraditelnou roli ve vývoji mozkové tkáně před narozením (prenatálně) zhruba do konce třetího roku života. Jejich nedostatek nebo nedostatek jodu (hypotyreóza) vede k nevratnému poškození mozkové tkáně vyjádřenému klinicky mentální retardací.

U novorozence hormony štítné žlázy ovlivňují:

 • Růst ovlivňují hormony štítné žlázy až po narození. Ačkoliv tělesný růst plodu není bezprostředně závislý na hormonech štítné žlázy, její funkce ovlivňuje kostní zrání (osifikaci) a uzávěr fontanel (fontanela – lupínek, místo na hlavičce, kde nehmatáme žádnou kost, jen kůži a pod ní mozkové obaly). Fontanela je přední, většinou velikosti 3 × 3 cm, a zaniká v 18 měsících, zadní fontanela má rozměry 0,5 × 0,5 cm a zaniká do 3 měsíců po narození. Padesát procent dětí se závažnou vrozenou hypotyreózou má opožděné kostní zrání a široce otevřenou zadní fontanelu.
 • Bezprostředně po narození je nutné chránit novorozence proti ztrátám tepla (umístit na vyhřívané lůžko, nesprchovat). Prenatálně není plod zodpovědný za kontrolu vlastní termoregulace (v mateřském lůně je teplota 37 stupňů Celsia). Po narození se stává regulace tělesné teploty hlavním požadavkem adaptačních mechanismů. Novorozenec je vybaven hnědým tukem, který je umístěn mezi lopatkami a podél velkých cév. Hnědý tuk umožňuje přeměnu uvolněné energie na teplo a na tomto procesu se podílejí hormony štítné žlázy.